Main Sushi
     

Hamachi Sashimi (3pcs)
Hamachi Sashimi (3pcs)
Hamachi Sashimi (3pcs)..

$7.50  

Tuna Sashimi (3pcs)
Tuna Sashimi (3pcs)
Tuna Sashimi (3pcs)..

$7.50  

White Tuna Sashimi (3pcs)
White Tuna Sashimi (3pcs)
White Tuna Sashimi (3pcs)..

$7.00  

Salmon Sashimi (3pcs)
Salmon Sashimi (3pcs)
Salmon Sashimi (3pcs)..

$6.50  

Snapper Sashimi (3pcs)
Snapper Sashimi (3pcs)
Snapper Sashimi (3pcs)..

$6.00  

Shrimp Sashimi (3pcs)
Shrimp Sashimi (3pcs)
Shrimp Sashimi (3pcs)..

$6.00  

Sweet Shrimp Sashimi (3pcs)
Sweet Shrimp Sashimi (3pcs)
Sweet Shrimp Sashimi (3pcs)..

$7.00  

Ika Sashimi
Ika Sashimi
Ika Sashimi..

$7.00  

Scallop Sashimi (3pcs)
Scallop Sashimi (3pcs)
Scallop Sashimi (3pcs)..

$7.00  

Octopus Sashimi (3pcs)
Octopus Sashimi (3pcs)
Octopus Sashimi (3pcs)..

$7.00  

Mackerel Sashimi (3pcs)
Mackerel Sashimi (3pcs)
Mackerel Sashimi (3pcs)..

$6.50  

Surf Clam Sashimi (3pcs)
Surf Clam Sashimi (3pcs)
Surf Clam Sashimi (3pcs)..

$6.00  

BBQ Eel Sashimi (3pcs)
BBQ Eel Sashimi (3pcs)
BBQ Eel Sashimi (3pcs)..

$8.00  

Uni Sashimi
Uni Sashimi
Uni Sashimi..

$25.00  

Ikura Sashimi
Ikura Sashimi
Ikura Sashimi..

$12.00  

Flying Fish Egg Tobiko Sashimi
Flying Fish Egg Tobiko Sashimi
Flying Fish Egg Tobiko Sashimi..

$12.00  

Crab Meat Sashimi (3pcs)
Crab Meat Sashimi (3pcs)
Crab Meat Sashimi (3pcs)..

$5.50  

Egg Sashimi (3pcs)
Egg Sashimi (3pcs)
Egg Sashimi (3pcs)..

$5.50  

Angus Beef Sashimi
Angus Beef Sashimi
Angus Beef Sashimi..

$15.99  

Showing 1 to 19 of 19 (1 Pages)