Fijisan Sushi
     

 36. Assorted Tempuras
36. Assorted Tempuras
5pcs shirmp, 10pcs vegetable..

$13.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

37. Seafood Tempura
37. Seafood Tempura
5pcs shrimp, 3pcs squid, 2pcs crab meat...

$13.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

38. Shrimp Tempura 8pcs
38. Shrimp Tempura 8pcs
..

$10.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

 39. Squid Tempura 10pcs
39. Squid Tempura 10pcs
..

$9.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

 40. Crab Meat Tempura 10pcs
40. Crab Meat Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

 41. Mixed Veg Tempura 10pcs
41. Mixed Veg Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

42. Sweet Potato Tempura 10pcs
42. Sweet Potato Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

43. Mushroom Tempura 10pcs
43. Mushroom Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

44. Broccoli Tempura 10pcs
44. Broccoli Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

 45. Eggplant Tempura 10pcs
45. Eggplant Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

46. Zucchini Tempura 10pcs
46. Zucchini Tempura 10pcs
..

$8.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

 47. Onion Tempura 10pcs
47. Onion Tempura 10pcs
..

$5.45   (Temporarily Not Accept Online Order!)

Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)